Eesti Rahva Muuseum ja Väliseesti Muuseum koguvad ESTO-ainelist materjali

534
Tõnu Karu leidis ESTO'80 märgi, mis läheb nüüd Eesti Rahvamuuseumi kogusse.

1972. aastal paguluses sündinud ülemaailmsed vabade eestlaste päevad ehk ESTO 2019 kolib sel korral kodu lähedale ja päris koju, sest XII ülemaailmased Eesti kultuuripäevad toimuvad Helsingis, Tartus ja Tallinnas.

Eesti Rahva Muuseum loob sel puhul teemakohase ühisnäituse, mille ettevalmistamiseks palume kõigi ESTOdest osa võtnud inimeste abi. Muuseume huvitavad nii mälestused kui ka fotod, filmid, reklaammaterjalid, programmid, suveniirid, koju või sõpradele saadetud kirjad ja postkaardid jm materjal.

Mälestusi aitab kirja panna Eesti Rahva Muuseumi kodulehel asuv küsimusleht. Kuid oodatud on ka kõik teised meenutused ja muljed ESTO-dest. Kirjutada võib ka inglise keeles.

Eesti Rahva Muuseumisse saadetud materjalid jäävad edaspidi hoiule ERMi kogudesse, kus uurijad saavad neid hiljem kasutada. ERM on ka varem kogunud rahvuskaaslaste mälestusi teemadel:

  • „Põgenemine kodumaalt. Esimene aastakümme paguluses“,
  • „Väliseestlased 1955-2000“,
  • „Reisid Nõukogude Eestisse“,
  • „Kirjad kaugelt“.

Muuseumis on ka väliseestlaste arhiive (Ernst Jaakson, Endel Tulving jt), fotokollektsioone, välitöödel salvestatud intervjuusid, trükiseid ja esemeid. ESTO materjal on oluline täiendus rahvuskaaslaste kultuuripärandist seni kogutule.

Torontos asuvas väliseesti muuseumi VEMU arhiivikogud on suurimad väljaspool Eestit asuvad eesti-teemalised kogud, kus ka ESTOde ajalugu esindatud pisitrükiste, fotode, filmide, festivalimeenete aga ka arhiviidokumentidega. Teame aga, et eestlaste kodudes on veel palju põnevat ja näituse jaoks vajalikku materjali, mida VEMU hea meelega vastu võtab. Eriti oodatud on hea kavaliteediga fotod ja filmid, samuti isiklikud mälestused ESTOdest, mida seni sihipäraselt kogutud ei ole.

Kaastööd ja materjalid palume saata Eesti Rahva Muuseumisse (Muuseumi tee 2, Tartu, Eesti, tiina.tael@erm.ee) või Väliseesti Muusemisse (310 Bloor St. W., Toronto, ON MM5S 1W4, Kanada, piret.noorhani@vemu.ca).