Rahvastikuminister arutas Globaalse Eesti programmi ettevalmistamist

930
Rahvastikuminister Riina Solman koos loodava ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni liikmetega: Aavo Reinfeldt, Marcus Kolga, Reet Marten Sehr, Marju Rink-Abel, Leelo Pukk, Aho Rebas ja Sirje Kiin. Pildil on ka MTÜ Globaalsed Eestlased juhatuse liige Tauri Hütt.

Rahvastikuminister Riina Solman kohtus väliseestlaste katusorganisatsioonide esindajatega, et kuulata nende arvamusi senisest koostööst Eesti riigiasutustega ning mõtteid seoses Globaalse Eesti programmi ettevalmistamisega.

«Ülemaailmne eestlaskond on meie suur rikkus ja potentsiaal,» sõnas rahvastikuminister Riina Solman. «Pean äärmiselt oluliseks valitsusliidu alusleppes seatud eesmärki algatada Globaalse Eesti programm ülemaailmse Eesti kogukonna aktiveerimiseks ja kaasamiseks.»

Solman lubab juba enne suve viia valitsuse istungile ettepaneku ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni moodustamiseks. «Komisjoni moodustamine annab võimaluse edasistesse aruteludesse valitsuse tasandil kaasata kõigi suuremate väliseestlaste katusühenduste esindajad,» lisas Solman.

Eestlusel pole piire

«Globaalsed eestlased on kõik eestlased – nii kodu- kui ka välismaal,» rääkis Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esindaja Sirje Kiin. «Meil on ääretult hea meel, et värske valitsus on juba esimeste nädalate jooksul jõudnud nii kaugele, et  kavas on moodustada ülemaailmse eestluse koostöökomisjon, mis oli mullu alles ideetasandil.»

Väliseesti esindajad soovivad, et Eesti valitsus koostaks Globaalse Eesti riikliku programmi. «Tahame siduda Eesti rahvast sõltumata elukohast. See on ka valitsuse koalitsioonileppes ning esimesed konkreetsed sammud astutud,» ütles Kiin.

Tänasel kohtumisel rahvastikuministriga osalesidki väliseesti organisatsioonide esindajad, kes oleksid loodava ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni liikmed: Aavo Reinfeldt (Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu), Marcus Kolga (Eestlaste Kesknõukogu Kanadas), Reet Marten Sehr (Eestlaste Kesknõukogu Kanadas), Marju Rink-Abel (Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides), Sirje Kiin (Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides), Leelo Pukk (Rootsi Eestlaste Liit), Aho Rebas (Rootsi Eestlaste Liit). Samuti osales kohtumisel MTÜ Globaalsed Eestlased juhatuse liige Tauri Hütt.

Rahvastikuministri vastutusvaldkonnas on rahvastiku- ja perepoliitika ning uussisserändajate kohanemise poliitika kavandamine ja koordineerimine, väliseesti kogukondade kaasamine, kodanikuühiskonna arengu kavandamine ja koordineerimine ning rahvastiku toimingutega ja usuliste ühendustega seotud küsimused.