ESTO2019 ettevalmistused Tallinnas ja Tartus

1266

ESTO 2019 korraldusplaanid said sooja vastuvõtu osaliseks nii Tallinnas kui Tartus.

24.-26. aprillil kohtusid ESTO 2019 peakomitee liikmed Tallinna ja Tartu linna, Kultuuriministeeriumi ja Välisministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) esindajatega, et tutvustada ülemaailmsete eesti päevade esialgset programmi ja arutada koostöövõimalusi.

Tallinna linnasekretär Toomas Sepp leidis, et ESTO korraldamine nädal enne laulu- ja tantsupidu, iga viie aasta järel, võikski traditsiooniks kujuneda. Linn saab pakkuda konverentsi ja koosviibimiste pidamiseks nii sise- kui ka välisruume, aidata kaasa partnerite leidmisele ja vahendada infot ning kontakte. ESTO passe, meeneid ja infomaterjale saab müüa ja levitada turismiinfopunktides ning loomulikult saab ESTO passiga ühistranspordis sõita tasuta. Tallinna linna esindajaks ESTO peakomiteesse nimetati Tallinna Kultuuriameti juhataja Aini Härm.

Tartu, heade mõtete linna, linnapea Urmas Klaas pakkus samuti suurürituse läbiviimiseks praktilisi lahendusi. “Noored saadame lodjaga Emajõe peale romantilist suveõhtut nautima. Laevasõitu võivad tegelikult nautida kõik, hoolimata vanusest,” arvas linnapea Urmas Klaas. Tartu linna kontaktisikuks ESTO peakomitees on Indrek Mustimets, linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja.

Tartu ülikoolis võtsid peakomitee liikmeid vastu kolm teenekat eesti keele professorit: Birute Klaas, Renate Pajusalu ning Helle Metslang. Arutati ettepanekut korraldada seminar, kus jagatakse praktilist õpetust kuidas õpetada oma lastele eesti keelt.

”Soovitus ”Räägi oma lapsega eesti keelt!” kõlab ülilihtsalt, kuid osutub sageli mitmekeelsete perede argipäevas keeruliseks. Sageli räägivad eesti vanemad oma lastega mingis muus keeles ja hiljem laste suuremaks saades tuntakse süü- või kahjutunnet, et nii kergekäeliselt alla anti,” selgitas peakomitee esimees Sirle Sööt seminari mõtet lähemalt. ”Tartu ülikool saab aidata ESTO-t nii ruumide kui õppejõududega,” kinnitas prof. Birute Lang Klaas. Lisaks arutati võimalust avada Tartu Ülikooli institutsioonide uksed tutvustamaks õppimisvõimalusi ja tingimusi välismaalt tulijatele. Ka korporatsioonidel ja üliõpilasseltsidel palutakse avada uksed ja tutvustada oma tegevusi.

Ühisarutelus küpses ka idee korraldada #NOORTEKONGRESS Tartu ülikoolis, kus noored vanuses 14-30 aastat saaksid arutleda globaalse eestluse ja eesti identiteedi teemadel ning reastaksid tingimused, mis nende arvates on vajalikud Eestisse õppima või tööle asumisel.

Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene soovitas peakomitee liikmetele, et ESTO 2019 võiks jääda kaheks ööks Tartusse ning kavandatud öölaulupidu võiks toimuda Tartus toimuvate ürituste teisel õhtul. Nii jääks külalistel aega nautida esimesel päeval Tartu linna päeva, külastada Eesti Rahva Muuseumi jt vaatamisväärsusi. 

Välisministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Kaire Jürgenson kinnitas, et Välisministeerium koos välisesindustega aitab igati omalt poolt kaasa ESTO info levitamisega üle maailma. ”Ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus EAS on valmis ESTO peakomiteed aitama info ja turundamisega,” kinnitas Piret Reinson, EAS-i turundus- ja kommunikatsioonijuht.

Soe vastuvõtt Eestis andis ESTO peakomiteele juurde nii jõudu kui hulgaliselt kontakte ja ideid. Lisaks sai peakomitee koosseis juurde asjatundjaid, kes ESTO planeerimise ja läbiviimisega meid aitavad.

26.04.2017 Tallinnas