TERE, mina olen Mari-Liis Korkus

2152
KES: Mari-Liis Korkus
VANUS: 23
ASUKOHT: Eesti

Olles ise pärit multikultuursest perest, väärtustan eesti keele ja kultuuri hoidmist, sõltumata keskkonnast. Iga eestlane on tugeva kuuluvustundega ning sellised üritused nagu ESTO on üks võimalusi, kus eestlaste kogukond saab kokku tulla ja tunda patriootlikku uhkust oma päritolu üle. Usun, et minu enda väärtused on kooskõlas festivali põhimõtete ning üleüldise väliseestluse väärtustamisega, mistõttu noordelegaadiks olema, eriti veel Eestis, oleks vägagi auväärne roll.

Koostöövõrgustiku loomine peab olema läbimõeldud protsess ja vajalik on hea arusaam kohalikust kogukonnast. Olen elanud erinevates Eesti piirkondades ja leian, et kogukonda peavad moodustama inimesed eri Eesti paikadest. Valdan nelja keelt, mis minu silmis tuleks suureks kasuks delegaadi rollis. Võrgustiku loomes on oluline mõelda sellele, et noori ühendaks eestimeelsus ja eesti keele oskus.

Progressiivselt näen, et noortetegevuse arendamine ei pea tipnema ESTOga, vaid pigem antud üritus oleks esimene suurem lüke elujõulise kogukonna tekkele. Koostöövõrgustiku plaanide loomine ei peaks olema ühe inimese vastutus, vaid pigem meeskondlik otsus, seepärast kindlaid plaane ma ei nimeta.

Külla aga pooldaks ma, et ESTO järel toimuks Eestis kohalikele rohkem üritusi, muuhulgas väliseestlust käsitlevaid konverentse. Näen ka, et võiks tekkida koostöö Integratsiooni Sihtasutusega, kelle üheks rolliks on tagasipöördujate integreerimine. Eesti koostöövõrgustik võiks selles protsessis ulatada oma abikäe.

LOE ja VAATA: